Test pluhu Pottinger SERVO 6.50 NOVA

26.02.2015

Měření se prováděla v zemědělském podniku Zemspol a.s. Sloup v okresu Blansko. Půda, na které se provádělo měření, byla hlinitá, jednalo se o orbu strniště, předplodina pšenice ozimá. Pluh byl seřízen na hloubku 27 cm a záběr pluhu 3,05 m. Na pozemku byl vybrán rovinatý terén, kde byly vytyčeny 80 m dlouhé měřící. Pluh Pöttinger SERVO 6.50 NOVA - 7 radlic, rok výroby 2013 s hmotností 3 855 kg. Jedná se o návěsný otočný pluh s automatickým hydropneumatickým jištěním orebních těles. Závěs pluhu je na stojánku opatřen hydraulickým válcem, který umožňuje přenesení části hmotnosti pluhu při orbě na podvozek.

 

Servo

 

Traktor John Deere 8295R, počet motohodin 2120, výkon motoru 190 kW, hydromechanická převodovka, přední pneumatiky Trelleborg 600/70 R 30 voda v pneumatikách s tlakem 1,7 bar, zadní pneumatiky Trelleborg 650/85 R 38 s výrazným opotřebením a tlakem huštění 1,5 bar. Celková hmotnost traktoru včetně řidiče a plné nádrže paliva 14 680 kg. Rozložení hmotnosti – zadní náprava 6 760 kg, přední náprava 7 920 kg.

Zkoušený pluh Pöttinger SERVO 6.50 je, proti klasické konstrukci závěsu, opatřen hydraulickým válcem umístěným mezi rámem a stojánkem závěsu. Do válce je možno z vněj- šího hydraulického okruhu přivést olej o tlaku až 150 bar. Po nastavení tlaku se přívod oleje uzavře kulovým kohoutem. Hydraulický okruh válce je opatřen vzdušníky, které umožňují při orbě kopírování nerovností terénu s minimálním kolísáním tlaku. Uvedená konstrukce umožňuje během práce orební soupravy přenést část tíhy pluhu na podvozek traktoru. Při měření pracoval traktor s plnou dávkou paliva, režim hydromechanické převodovky udržoval motor v rozsahu otáček motoru 1 600 až 1 800 min-1. Všechna měření byla prováděna na polohovou regulaci tříbodového závěsu traktoru. Rozložení tíhy traktoru. Dotěžování zadní nápravy traktoru systémem Traction Control. Tím dojde k regulovanému dotížení hnacích kol, což vede ke zvýšení tahové síly traktoru a poklesu prokluzu kol. Vážením bylo zjištěno, že při zvýšení tlaku ve válci z 0 na 150 barů, u pluhu v pracovní poloze pro orbu vlevo, dojde k dotížení zadní nápravy traktoru o 980 kg. Pokud jde o rozlo- žení hmotnosti na jednotlivá kola, záhonové kolo traktoru bylo dotíženo o hodnotu 840 kg, zatímco brázdové kolo pouze o 140 kg.

 

Servo2

Při plovoucí poloze rozvaděče vnějšího okruhu hydrauliky je v hydraulickém válci prakticky nulový tlak. Hydraulický válec nepřenáší zatížení z pluhu na traktor. U záhonového kola byl naměřen průměrný prokluz 21,8 % a brázdového kola 6,5 %.


Navýšení tlaku na hodnotu 110 bar se projevilo snížením prokluzu záhonového kola na hodnotu 5,3 % a brázdového kola na hodnotu 4,7 %. Dotížení zadní nápravy je rozdílné, což je možné dokumentovat kvazistatickým vážením zatížení na záhonové a brázdové zadní kolo na rovné betonové ploše. připadající na záhonové kolo vyšší než na kolo brázdové. Z vážení soupravy je zřejmé, že tlak v hydraulickém válci na závěsu pluhu vyrovnává zatížení na brázdové a záhonové kolo. Měřením prokluzů zadních kol traktoru při orbě byl zjištěn prokazatelný rozdíl prokluzů mezi záhonovým a brázdovým kolem. Proto je reálné vyslovit myšlenku, že tlak v hydraulickém válci na pluhu při orbě dotěžuje více kolo pohybující se po záhoně než kolo v brázdě.

Série tří měření, kdy byl hydraulický válec napojen na vnější okruh hydrauliky a rozvaděč byl nastaven na plovoucí polohu, znamená, že není v průběhu orby přenášeno dodatečné zatížení z pluhu na traktor. Pro tlaky 90 až 150 bar činí úspora 17 % paliva oproti průměrné spotřebě, kdy není zadní náprava traktoru dotěžována. Dotížení zadní nápravy vede ke snížení prokluzu, tím se snižuje ztráta rychlosti orební soupravy a logicky roste výkonnost. Vezmeme-li za základ výkonnost při tlaku ve válci rovnající se nule, potom můžeme konstatovat, že pro tlaky 90 až 150 bar dojde k navýšení výkonnosti o 12,5 %. Existují názory, že na radličném pluhu již není co zlepšovat. Firma Pöttinger představila na nové generaci návěsných pluhů SERVO 6.50 dobře vyřešený hydraulický posilovač trakce. Systém Traction Control není složitý, je perfektně integrovaný do závěsu pluhu a jednoduše ovladatelný.

Výsledky testování sedmiradličného ná- věsného pluhu Pöttinger SERVO 6.50 NOVA jasně dokazují praktickou účelnost tohoto pluhu s posilovačem trakce, která se projeví v nižší energetické náročnosti orby a vyšší výkonnosti.

 

Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Mendelova univerzita v Brně

 

Zdroj: www.poettinger.at


« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius