PŘEDSTAVUJEME NOVÝ CASE AXIAL-FLOW® 250

06.01.2019

Jednoznačně největší novinkou značky CASE IH, která byla v letošním roce představena, jsou nové sklízecí mlátičky Axial-Flow® řady 250. Novinkami nejsou ověnčena pouze technická zdokonalení, ale také pestrost volby výbavy, ve které si kupující zvolí dle svých preferencí. S novými dvěstě-padeskátkami uspokojíme ty, kteří preferují vysoký nadstandard komfortu obsluhy i sběru a zpracování sklizňových  dat. Máme řešení i pro ty, kteří rádi přenechají nastavení stroje na konkrétní plodinu na sofistikovaných moderních pomocnících. A poslední neméně zajímavou variantou je možnost maximální technické jednoduchosti, i v řízení stroje.

Návaznost na přechozí řadu 240 je zcela znatelná. To hlavní zůstalo – vnímání kvality sklízeného zrna jako toho nejhodnotnějšího, co ze žní získáváme. Jinak téměř totožný skelet, kabina, motorová jednotka, rotor, zásobník zrna nebo stále úctyhodných 6,5m2 na sítech. Jednou z největších novinek je právě možnost dodání v různých stupních výbavy, z nichž za pozornost jistě stojí automatický sklizňový systém AFS Harvest CommandTM, který se postará o to nejlepší nastavení za jakýchkoliv podmínek. Další významnou novinkou je výběr mezi různými drtiči slámy, kde Axia-Flow® zvyšuje jakost drcené slámy, ale také a zejména slámy ukládané do řádku. Uživatele jistě potěší nová jednodušší a účinnější přední hnací náprava s navýšením průtoku hydromotorů o 75 litrů/min., což pomáhá sklízecím mlátičkám CASE IH definovat nové standardy sklizňového výkonu v kopcovitém terénu. Dále se jedná o plně hydraulické naklápění přední části šikmého dopravníku všemi směry s vyšší zvedací kapacitou, z kabiny nastavitelné vodící lišty rotoru a před-síto.

Proč byste měli investovat do Axial-Flow®?

Absolutně největší odlišností mezi ostatními výrobci na trhu je maximální šetrnost ke sklízenému zrnu, a to i v porovnání s jinými rotorovými stroji. CASE IH má s axiálem největší zkušenosti. Stále jsou klíčové prvky chráněné patenty a klíč k úspěchu v šetrnosti není pouze v tom, že má stroj rotor místo vytřasadel.

Obdivuhodná je produktivita, která je každoročně na polích dokazována tím, že červené mlátičky musí mít svou líchu, tak aby je ostatní nezdržovali. Při dodržení nízkých, často menších ztrát s perfektní čistotou v zásobníku jsme schopni dosahovat například pšenici průchodnosti přes 60 t/hod a od 90 do 110 t/hod v kukuřici (zdroj Král – sklizňové služby).

Velmi podstatným důvodem pro nákup dvěstě-padesátky jsou nízké provozní náklady, které vycházejí z konceptu velmi jednoduchého stroje. Z motoru jsou hlavní pohony přenášeny účinnými CVT převodovkami, nikoli řemeny a variátory, kde se výkon ztrácí. A nejde pouze o přenos výkonu, ale také plynulost při roztáčení stroje a vysoké hodnoty zálohy točivého momentu, které dokáží překonat i ty největší výzvy na polích. Nízké jsou náklady na předsezónní přípravu, provoz a příjemně překvapí i spotřeba nafty.

Díky velké ploše sít 6,5m2 a automatickému systému svahového vyrovnávání dodáváme do zásobníku velmi čisté zrno. Úspora za další čištění tak i tady příjemně promlouvá do celkové ekonomiky rostlinné výroby. Klíčovým prvkem těchto vlastností je jedinečný diametrální ventilátor, který dodává rovnoměrný proud vzduchu do sítové skříně.

Axial-Flow® pro každého.

CASE IH z pozice předního světového výrobce zemědělské techniky reaguje na pestrost požadavků zákazníků z celého světa. Pro ty, kdož preferují osvědčenou klasiku s minimem el. součástek a chtějí využívat své zkušenosti, tedy „mít stroj plně ve svých rukou“ je určen stupeň výbavy Comfort.

Uživatele, kteří ocení sofistikovanější verzi, která ještě zvýší denní produktivitu sklizně, potěší verze Professional.

Nejvyšší stupeň výbavy s názvem AFS Harvest CommandTM, reaguje na tři nejčastější podněty od některých zemědělců a službařů. Prvním z nich je projev únavy obsluhy, zejména v odpoledních a večerních hodinách, kdy často dochází ke zbytečnému snížení pojezdové rychlosti, tedy i denní výkonnosti. Druhým podnětem jsou výnosově nevyrovnané porosty v rámci jednoho honu, tedy opodstatněný požadavek na rovnoměrné plnění stroje. Zvyšující se počet případů, kdy v podnicích ubývají zkušení kombajnéři, byl třetím a podstatným důvodem k vývoji AFS Harvest CommandTM.

Automatické nastavení sklízecí mlátičky.

Automatika nastavení sklízecí mlátičky má za úkol odstranit možnou lidskou chybu a reagovat mnohem rychleji na sklizňové parametry nežli je toho schopen člověk. Díky rychlosti reakce je využito plného potenciálu stroje na té nejvyšší úrovni. Je nutné podotknout, že oproti standartní výbavě, bylo přidáno jen velmi málo nových senzorů pro zachování maximální jednoduchosti. Mezi prvky, které spolu komunikují, patří mj. ojedinělý systém tlakových snímačů v sítové skříni, patentováno Case IH. Jedním z klíčových prvků je také kamera v zrnovém výtahu snímající kvalitu a čistotu zrna proudícího do zásobníku.

Ze všech získaných údajů je následně, velmi rychle, vyhodnoceno a upraveno nastavení mláticího a čistícího ústroji. Systém spolupracuje s tzv. Feeder Controlem, který se stará o automatickou regulaci pojezdové rychlosti. Obsluha pro nastavení automatického systému může při sklizni vybrat ze čtyř režimů sklizně. A to mezi čistotou zrna, maximálním výkonem, kdy nastavené hodnoty nesmí překročit limity pro nečistoty a poškození zrna. Režim maximální průchodnosti může kombajnér zvolit při blížícím se dešti. Stálá průchodnost bude zajímavá pro ty, kdož preferují přesnou návaznost na logistiku odvozu zrna z pole. Obsluha má vždy vizuálně zobrazeny aktuální hodnoty nastavení jednotlivých částí stroje. Zůstávají kombajnérům pouze dva úkony. Prvním z nich je nastavení vzdálenosti košů od rotoru. Za toto řešení jsme velmi rádi, protože chceme-li dosahovat vysoké denní výkonnosti sklízecích mlátiček, mohou se blížit hodnoty hmotnostního průtoku situacím, kdy hrozí ucpání stroje. V takových situacích u CASE IH nedochází k automatickému pohybu košů, protože by to mělo za následek prudké zvýšení ztrát a množství nedomlatků! Díky výhodám CVT převodovky se kombajnéři v červených strojích nemají čeho obávat. Druhým úkonem v nastavení, který necháváme na obsluze je vyprázdnění zásobníku, je-li plný.

Myslíme na obsluhu.

Každá ranní směna by měla ve žních začínat ranní přípravou. Naši kombajnéři chválí perfetkní přístup, účinné a rychlé čištění, vlastní kompresor, který má každá 250. Rychlost údržby podtrhuje také pouze 13 mazniček z nichž pouze 3 mažeme ob den a nízký počet - 7 řemenů. S Axial-Flow® nemusíte čekat, až stroj vychladne, abyste demontovali několik variátorů, řemenů aj. – prostě u nás některé věci nenajdete, tak vás nebudou zdržovat. Vyprázdnění kameňáku je pro obsluhu čistou záležitostí.

Naprosto dokonalý výhled do lišty dopřávají dvě technické odlišnosti CASE IH. První z nich je delší šikmý dopravník, kdy kombajnér nemusí být v nepohodlné pozici, ale v naprosto přirozené poloze těla vidí vše potřebné. Druhou vychytávkou je sací efekt rotoru, kdy Axial-Flow® odsává rotor za sebe a přes kabinu se tak nevalí prach.

Ve žních, kdy jsou denní sklizňové plány ovlivňovány množstvím a četností srážek jsou kombajnéři tlačeni do maximálních denních výkonů. S rostoucí hmotnostní průchodností se zvyšuje potenciál ucpání stroje. Díky CVT převodovce pro pohon rotoru není velkým problémem rychlé a opětovné zprovoznění. Nečekají vás žádné kliky či okénka pro háčkování. Ale plný výkon, který je při sklizni dodáván rotoru pro mlácení, je 100% k dispozici i pro plynulou reverzaci rotoru. Synergie této skutečnosti s naprosto jedinečným přístupem k rotoru, košům, sítům, ventilátoru i pohonům urychluje restart sklizně bez velkých projevů do hodnot denní výkonnosti.

Chytře se slámou.

Zpracování slámy je důležité ve všech případech. Ne pouze když se sláma řádkuje, ale i kdy ji necháváte rozdrcenou ležet na poli. Můžete volit mezi hojně rozšířenou variantou integrovaného drtiče MagnaCut se 120 noži, který je oblíbený u široké škály uživatelů našich strojů. Nové se možnost volby rozšiřuje o variantu X-tra.

U volby X-tra je za rotorem axiálu umístěn odmítací rotor se 40 zaoblenými segmenty, které mají za úkol dopravit slámy na skluz v případě řádkování a nebo do drtiče Redekop s 96 letmo uloženými noži. Rovnoměrnost rozmístění posklizňových zbytků je naprosto bezkonkurenční.

Sláma z červených sklízecích mlátiček je vždy více narušená, což podporuje vyšší slisovatelnost a nižší náklady na listování, dopravu i skladování. Velice si jí chválí zootechnici z hlediska sacích schopností.

Věříme v Axial-Flow®.

Od roku 1992 bylo do Česka a Slovenska dodáno téměř 400 axiálů. U mnoha dobrou pověstí známých zemědělců a službařů si CASE IH vybudoval přirozený respekt. Nejen, že Axial-FLow® potvrdil to, že umí v centrální Evropě sklízet, ale průchodnost při srovnatelných ztrátách mnohé překvapila. Šetrnost ke sklízenému zrnu zůstává naprostou jedinečností!

V provozu je celkem více než 190 000 sklízecích mlátiček Axial-Flow® a jejich vlastníci vědí, že dobrá pověst je postavena na kvalitní práci. S práci, kterou tyto stroje odvádějí, jsou velice spokojeni a svoji mlátičku by neměnili.

 

Zdroj: www.agrics.cz


« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius