Jak vznikl nový český samochod - DINO

05.12.2015

Práce na vlastní samojízdném postřikovači Dino II začaly prakticky hned, a to revizí stávajícího 'samochodu'. Co lze využít i u nového podvozku a co je potřeba zmodernizovat? Jedna z důležitých součástí 'samochodu' je kabina, to je pracovní prostor obsluhy. Již u posledního samojízdného postřikovače „starého“ provedení byla použita komfortní kabina firmy CLAAS. Tato prostorná kabina má maximální výbavu (klimatizaci, vzduchem odpruženou, vyhřívanou klimatizovanou sedačku, ledničku), je odhlučněná a pro ochranu zdraví obsluhy je též vybavena kabinovým filtrem kat. 4. Je to část, se kterou vývojové oddě- lení počítalo i u nového typu stroje. Dále se u původních 'samochodů' začalo používat pneumatické odpružení podvozku, které se osvědčilo, a počítá se s ním i nadále. Téměř vše ostatní bylo předmětem vývoje. Hydrostatický pohon Nejdůležitější bylo navrhnout hydrostatický pohon tak, aby si stroj zachoval původní průjezdnost terénem, což je chloubou i stávajících 'samochodů' Dino. Současně byl záměr zvýšit rychlost až na 50 km/h. Firma Agrio oslovila v celé Evropě několik firem, které se zabývají výrobou hydraulických motorů pro hydrostatické pohony. Následoval kolotoč jednání, porovnávání po- žadavků na výkon stroje s mož- nostmi výrobců a výsledkem bylo finální jednání s francouzskou firmou Poclain Hydraulics, která dodávala hydromotory i na pů- vodní 'samochody'. Většina jednání probíhala s brněnskou pobočkou, ale došlo i na cestu do sídla firmy ve Francii. Tam se podrobně probraly požadavky společnosti Agrio a na zkušebním polygonu se bylo možné v praxi přesvědčit, že požadované vlastnosti jsou schopni splnit.


Postřikovač DINO

 

         Již při počátečním zadání směru vývoje bylo rozhodnuto, že se nepůjde cestou kompromisů, ale cestou k maximálnímu výkonu a snadné obsluze stroje. Výsledkem je hydrostatický pohon s hydromotory i pojezdovým čerpadlem Poclain Hydraulics. Průjezdnost při prokluzu jednoho nebo více kol bude zajištěna Off Road ventily. Tyto ventily za pomocí softwaru upraveného přímo pro Agrio neustále porovnávají otáč- ky všech kol. Pokud se nějaké kolo protočí více, než je povoleno, Off Road ventil rychle zareaguje tak, že omezí přísun oleje do tohoto kola a naopak zvýší průtok (tah) do zbylých hydromotorů. To zaručuje velice dobrou prů- jezdnost (podobný systém využí- vají i některé lesní vyvážeče). Po určení systému hydrostatického pojezdu a výpočtu nutného výkonu pro dieselový motor se firma Agrio obrátila se svými požadavky na výrobce motorů. Zde je kromě výkonu (210 kW/280 k) důležité, že bylo nutné použít motor, který splňuje evropskou emisní normu ve třídě IIIB (Tier IVf). Nakonec padla volba na největšího evropského výrobce motorů – italskou firmu Fiat Powertrain Technologies (FPT) a jejich prověřené motory Iveco. Řízení kol Dalším důležitým prvkem 'samochodného' stroje je řízení kol. Cílem bylo řízení, které bude bezpečné a co nejvíce přesné. Kvůli tomu zástupci firmy Agrio procestovali Evropu a vedli ně- kolik náročných jednání, než dospěli k závěru, že jediný, kdo mů- že splnit všechna jejich přání, je firma CLAAS společně s firmou Mobile Elektronik. Speciálně pro firmu Agrio byl vyvinut řídicí software, který je konfigurovatelný, aby bylo možné co nejlépe nastavit samotné řízení. Zůstávají opět tři módy (řízení přední nápravy, řízení přední i zadní ná- pravy nebo krabí chod). Dále byl společně vyvinut hydraulický rozváděč řízení, který umí ovládat i autopilota 'samochodu', či korigovat případné vnitřní průsaky v hydraulickém obvodu. Celý systém řízení má v rámci bezpečnosti dvě na sobě nezávislé řídicí jednotky. Rám podvozku Po vyřešení základních prvků 'samochodu' se ve firmě Agrio pustili do návrhu rámu podvozku. Využilo se kvalitních ocelí, aby byl rám co nejlehčí, a přesto dostatečně pevný. Rám byl navržený tak, aby bylo těžiště stroje co nejníže, a přitom byla zachována světlá výška na 130–140 cm. Jednoduché také nebylo usadit všechny potřebné komponenty na rám. Oproti původní- mu stroji se zvětšil zástavbový prostor pro motor, který již pracuje s AdBlue, dále bylo nutno umístit olejovou a naftovou nádrž, nádrž pro AdBlue, hydraulické rozváděče (OFF Road ventily, rozváděč řízení, pracovní rozváděč), čerpadlo pracovní a pojezdové, řídicí jednotky a další. To vše bylo nutné usadit do prostoru, který odpovídá prostoru stávajícího 'samochodu'. To se muselo podařit a nakonec se to i podařilo. Moderní design Osloven byl také průmyslový designér, se kterým firma Agrio již spolupracovala na dřívějších projektech. Jeho úkolem bylo navrhnout design, který bude moderní, dynamický a bude také dostatečně praktický pro obsluhu stroje. Designové studio navrhlo několik variant řešení a v této chvíli nastaly ve firmě neutuchající debaty o tom, kterou variantu vybrat, co přidat nebo ubrat, protože každý člověk má jiný názor. Nakonec přece jen jedna varianta zvítězila a designové studio dostalo za úkol ji podrobně rozpracovat. Poté bylo nutné objednat formy pro laminátové díly a nádrže stroje, navrhnout systémy ukotvení krytů a vše realizovat. Stavba prvního prototypu Během léta 2015 začala firma Agrio se stavbou prvního prototypu stroje. Nejprve se svařil a nalakoval podvozek, poté byly usazeny kabina, motor a příslu- šenství motoru. Následovalo pojezdové a pracovní čerpadlo, ná- drže, nápravy a hydraulické motory. Po montáži těchto „hardwarových“ prvků přišlo na řadu zapojení všech hydraulických hadic a kabeláže. Protože moderní stroj je vybaven moderní řídicí technikou (pět řídicích jednotek), bylo nutné naprogramovat a nakonfigurovat tyto řídicí jednotky. Proto nastoupil tým elektrotechniků, kteří jednotky připravili na první výjezd stroje. Po těchto přípravách došlo i na montáž kapotáže 'samochodu' a samotné postřikové nástavby stroje. Tím byl nový samojízdný postřikovač firmy Agrio připraven k představení na veřejnosti. Výsledek snažení firmy Agrio mohli zájemci vidět na výstavě Agritechnica v Hannoveru, kde byl první 'samochodný' postřikovač vyvinutý v České republice představen. V příštím roce čeká stroj dal- ší testování v terénu, nastavování ideálních jízdních vlastností, popřípadě léčení mož- ných „dětských nemocí“ a v roce 2017 se stroj objeví v plné kráse na trhu.


Zdroj: Jiří Havel, vedoucí konstrukce AGRIO MZS« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius