CLAAS představuje novou výrobní řadu JAGUAR 900

25.10.2016

Společnost CLAAS dále vyvinula po mnoho let osvědčenou výrobní řadu sklízecích řezaček JAGUAR 900 a nabízí modely s několika novými prvky vybavení. K nim patří mimo jiné plynulý pohon sklizňového adaptéru, dále vylepšený systém toku materiálu, nová koncepce podvozku a systém CLAAS AUTO FILL pro boční a zadní plnění odvozového prostředku beze ztrát.


Hydrostatický pohon se automaticky přizpůsobí otáčkám sklizňového adaptéru

Plynulý pohon sklizňového adaptéru pracuje zcela hydrostaticky a umožňuje efektivní přenos síly při variabilních otáčkách. To přináší výhody především při sklizni se sběračem PICK UP a kukuřičným adaptérem ORBIS. Změní-li se délka řezanky, přizpůsobí systém automaticky otáčky sklizňového adaptéru. Výsledkem je velmi rovnoměrný tok materiálu a konstantní kvalita řezanky. Kromě toho může řidič kdykoliv reagovat na rozdílné podmínky sklizně tím, že automaticky regulované otáčky sklizňového adaptéru upraví individuálně.


Horní kloubový hřídel: COMFORT CUT, plynulé nastavení délky řezanky, hydrostatický; spodní kloubový hřídel: nový variabilní pohon adaptéru, hydrostatický


Efektivní pohon sklizňového adaptéru pro jakoukoliv potřebu

Nadále je také k dispozici dlouho osvědčený mechanický pohon s konstantním počtem otáček. Mechanický pohon lze nyní dodatečně kombinovat s plynulým pohonem. Tato varianta větveného výkonu s mechanickým a hydrostatickým pohonem zajišťuje vysoký přenos síly při konstantních otáčkách. To umožňuje silný pohon přímého žacího adaptéru DIRECT DISC a adaptéru pro sklizeň kukuřice s vysokou efektivitou.

Tři varianty pro pohon sklizňového adaptéru (vlevo: větvený pohon sklizňového adaptéru, mechanický s hydrostatickou podporou; uprostřed: variabilní pohon adaptéru, čistě hydrostatický; vpravo: mechanický pohon sklizňového adaptéru, čistě mechanický)


Optimální tok materiálu díky automaticky nastavitelnému dnu bubnu

Všechny nové modely JAGUAR 900 nabízejí navíc optimalizovaný tok materiálu. Ten mimo jiné zajišťuje dvojice hydraulických pístnic, která umožňuje podstatně rychlejší nastavení protiostří, než dříve. Po procesu nastavení je protiostří zajištěno hydraulickými pístnicemi a zůstává spolehlivě v požadované pozici. Tak je zajištěna konstantní kvalita řezu. Ovládání může řidič provádět jako obvykle přímo z kabiny.

Nastavení protiostří se zajištěním hydraulickými pístnicemi

 

Nové modely navíc pracují s automaticky nastavitelným dnem bubnu. Dno bubnu je připevněno na kovadlině a dalším otočném bodu a automaticky se přizpůsobuje při nastavování protiostří. Díky tomu zůstává vzdálenost mezi dnem a noži po celé délce dna bubnu konstantní, což zajišťuje nezávisle na vzdálenosti nožů rovnoměrný tok materiálu. Navíc je dosaženo úspory pohonných hmot a je redukováno opotřebení.

 

Automaticky nastavitelné dno bubnu


AUTO FILL nyní umožňuje také zadní plnění

Se systémem CLAAS AUTO FILL pro boční plnění při sklizni řezanky jsou minimalizovány ztráty při procesu plnění a zároveň jsou značně odlehčeni řidiči vozů přepravujících řezanku i řidič řezačky. Kamera s vysokým rozlišením na odhazové koncovce zachycuje plynule při jízdě obrysy odvozového prostředku a přizpůsobuje směr odhozu řezanky automaticky konturám a stavu naplnění odvozového prostředku. Novinkou je podpora při zadním plnění odvozového prostředku, kdy dochází k prosekávání nebo dělení sklízené plochy. Rozšířený systém AUTO FILL přináší zřetelné odlehčení řidiče.

AUTO FILL - boční a zadní plnění


Nová koncepce podvozku

Větší komfort pro řidiče nabízí také koncepce podvozku nového modelu JAGUAR 900. Nový hydrostatický motor, navržený jako dvojitý hydromotor, disponuje vysokým spektrem otáček. Díky tomu je možná jízda po silnici s velmi nízkými otáčkami motoru, což se pozitivně projeví na spotřebě pohonných hmot. Také při sklizni dochází díky automatickému snížení otáček motoru při jízdě ve svahu k úspoře pohonných hmot.

Nová přední náprava (se závěrem diferenciálu, dvojitým hydromotorem, automatickou parkovací brzdou a regulací tlaku vzduchu pneumatik)

Vysoká tažná síla a optimální reakce

Vysoce výkonný pohon pojezdu umožňuje v prvním převodovém stupni při provozu na poli rychlost až 22 km/h. Navíc se všechny nové modely JAGUAR 900 vyznačují stabilní tažnou silou a optimální reakcí, která je vyžadována například při rozjezdu ve svahu, nebo při zrychlení. Závěr diferenciálu nabízí také v obtížných pracovních podmínkách vždy optimální trakci. Ta může být dle přání řízena manuálně, jako automatika zapnutí automatickým spuštěním při zaznamenání prokluzu, nebo jako automatika vypnutí při odpovídajícím úhlu natočení kol a rychlostech nad 15 km/h. Navíc disponují všechny modely komfortní, automatickou parkovací brzdou, která účinkuje, nachází-li se jízdní páka v neutrální pozici.

Spínač pro závěr diferenciálu a automatickou parkovací brzdu

Všechny modely JAGUAR 900 jsou nyní nabízeny sériově s regulátorem pro jízdu vpřed CRUISE PILOT.

 

Novinky výhradně pro trh v Severní Americe

Přední náprava nových modelů JAGUAR 900 může být použita jako duální trvalá náprava s dvojitou montáží pneumatik. Díky tomu může být použita pro sklizeň „hřebenově“ zasetých plodin. Nabízí větší stabilitu, například ve svazích, chrání půdu před stlačením a vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí a snadnou manipulací. Modely JAGUAR 980 a 970 jsou také k dispozici s následným zpracováním výfukových plynů a díky tomu jsou v souladu se severoamerickými normami pro zpracování výfukových plynů pro motory nad 560 kW. Oba modely pracují s motorem MAN V 12 s technologií SCR. Výkon řezačky JAGUAR 970 byl zvýšen na 588 kW/800 k.

Novinky v oblasti sklizňových adaptérů

Sběrač PICK UP může být do budoucna vybaven novou možností ke zlepšení kopírování povrchu půdy. Funkce ACTIVE CONTOUR umožňuje rychlé přizpůsobení měnícímu se terénu a snižuje tak ztráty při sklizni ve velmi kopcovitém terénu. Kukuřičné adaptéry ORBIS a sběrač PICK UP mohou být nyní dodatečně vybaveny modulem adaptéru. Po prvotním zapracování tak do budoucna odpadají procesy programování. Navíc jsou odděleně zachycovány provozní hodiny. V kombinaci s variabilním pohonem sklizňového adaptéru kontroluje modul správné nastavení adaptéru pro spolehlivý provoz na poli.

 

ACTIVE CONTOUR

Pro nový obchodní rok 2017 nabízí CLAAS tři výrobní řady JAGUAR. Známou výrobní řadu JAGUAR 800 (jako typ 496), stávající řadu JAGUAR 900 (jako typ 497) a novou výrobní řadu JAGUAR 900 (jako typ 498).


« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius