Celý život traktoru ve čtyřech týdnech - Nové testovací centrum CLAAS

20.04.2015

Díky dvěma novým testovacím stanicím s objemem investic 6,5 mil. euro patří testovací a schvalovací centrum CLAAS v Trangé ve Francii k nejmodernějším a nejvýkonnějším v oblasti zemědělské techniky v celé Evropě. Při této příležitosti umožnila společnost CLAAS mezinárodnímu odbornému tisku jedinečný pohled do zákulisí výzkumu a vývoje.  

U nových testovacích stanic se jedná o testovací stanici hnacího ústrojí, která testuje a optimalizuje výkon celého systému pohonu od motoru, převodovky, hydrauliky, až po software. Druhou testovací stanicí je testovací stanice se čtyřmi segmenty, která slouží k testování a zlepšování doby životnosti, spolehlivosti, pohodlí a celkové konstrukce strojů CLAAS.


Díky novým testovacím stanicím lze nyní s vysokou přesností provést opakovaně zkoušky výkonu a spolehlivosti na kompletním vozidle i na jeho částech. Zároveň je CLAAS schopen reagovat na výzvy stále rozmanitějších zemědělských strojů a systémů. Díky této investici se také značně zvýšily kapacity k ověřování prototypů. Testovací stanice, pracující nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přispívají kromě jiného k tomu, že snižují dobu potřebnou pro testy tvrdosti, čímž snižují náklady na vývoj produktu. Samozřejmostí jsou také polní zkoušky, které jsou prováděny po celém světě na zemědělských plochách partnerů. Zemědělec profituje z vyšší míry spolehlivosti svých strojů CLAAS.


Nová testovací stanice: Cesta kolem světa v několika hodinách

Na nejnovější testovací stanici lze na traktorech CLAAS provést zatěžovací testy s celkovým výkonem 2500 kW (500 kW na jedno kolo a jeden vývodový hřídel), a to od modelů AXOS, až po XERION. Nejmodernější technika navíc umožňuje opakování nejrůznějších cyklů provozu ze zemědělské praxe po celém světě. Frédéric Cavoleau, vedoucí testovacího a schvalovacího centra, vysvětluje, jak vše funguje: „U našich zákazníků provádíme polní zkoušky: krouticí moment, rychlost, teplota, hydraulický výkon ….celkem bude zjištěno něco mezi 20 a 100 hodnotami. Na základě těchto dat lze tyto podmínky provozu na naší nové testovací stanici opakovat tak často, jak jen potřebujeme na jednom a tom samém traktoru. Můžeme zaznamenat francouzské, ukrajinské, severoamerické, australské, aj. cykly a pokrýt tak z Trangé celý svět.“


Nová testovací stanice se čtyřmi segmenty: Deset let života traktoru v pouhých čtyřech týdnech

Nová testovací stanice se čtyřmi segmenty: se 4 hydraulickými válci, s 25 tunami zvedací síly, s maximální frekvencí 25 Hz a maximálním rozdílem výšky 40 cm, je vysoce výkonná a navíc mnohostranná, neboť vedle traktorů CLAAS od modelu AXOS až po XERION zde mohou být testovány také sklízecí mlátičky, řezačky a lisy na balíky CLAAS. Na této testovací stanici jsou stroje pod silnými vibracemi podrobeny kompletnímu testu tvrdosti a odolnosti - kupříkladu pro optimalizaci podvozku i pružení. Díky nové testovací technice mohou být pod vibracemi testovány i stroje, jejichž motor a převodovka ještě nejsou funkční. „V rámci čtyř týdnů simulujeme deset let života traktoru,“ vysvětluje Frédéric Cavoleau. Pro kompletní nastavení přední nápravy může být testováno více než 20 rozdílných nastavení odpružení, a to za méně než dva dny. Díky tomu odpadají některé náročné testy na poli.Od polního testu, až po počítačovou simulaci

„Výzvou pro výrobce je testovat podstatné funkce traktoru v co možná nejranějším stádiu produktového vývoje,“ shrnuje Christophe Perge, obchodní ředitel produktového vývoje traktorů CLAAS. „Počítačová simulace nám přitom pomáhá. Díky ní můžeme posuzovat výkonnost a spolehlivost našeho vývoje tak brzy, jak je to jen možné,“ vysvětluje Frédéric Cavoleau. Poté následují testovací fáze na testovacích stanicích, testovací jízdy, a následně probíhá testování provozu na poli. Celkem lze u CLAAS dosáhnout více než 40.000 hodin testování provozu na poli v rámci jednoho projektu, s až 7.000 hodinami u jednoho prototypu. „Díky našim celosvětovým zkušenostem v oblasti provozu na poli můžeme pro testovací stanice vyvíjet testovací programy, které jsou přizpůsobeny nejrůznějším podmínkám, při kterých by měly být stroje v provozu po celém světě. Poznatky z provozu na poli se přenášejí do následného vývoje počítačové simulace,“ vysvětluje Frédéric Cavoleau.

 


Technické aspekty zařízení

Obě testovací stanice jsou instalovány v nové, 12 m vysoké budově, a stojí na desce odolné proti zemětřesení, aby odolali nárazům a kmitům. Pro stavbu bylo třeba 950 t betonu a 60 t oceli. Testovací stanice se čtyřmi segmenty leží navíc na nafukovacích poduškách. Pro pohon zařízení je při špičkovém zatížení vyžadováno až 2,9 MW. To odpovídá přibližně potřebě energie malé obce s počtem 1.000 obyvatel. Testovací stanice hnacího ústrojí slouží během provozu zároveň jako generátor. Tato energie je z místa, především na testovací stanici se čtyřmi segmenty, přímo opakovaně využívána. Testovací a schvalovací centrum bylo v roce 2012 nově vybudováno jako součást strategického mezinárodního plánu vývoje pro traktory CLAAS ve středisku Trangé, v blízkosti traktorového závodu v Le Mans. Dnes se opírá o tým složený z 60 osob, který pracuje paralelně až na šesti projektech. V oblasti testování tohoto centra je možné zároveň testovat až 100 traktorů. Navíc jsou k dispozici větší dílny k přípravě prototypů.

 

S oběma testovacími stanicemi ve výzkumném centru CLAAS Vélizy Villacoublay, v blízkosti Paříže, a dvěma novými testovacími stanicemi v Trangé CLAAS značně zvyšuje své zkušební a testovací kapacity ve vývoji produktu a zamýšlí se nad tím, jak svoji vedoucí pozici v oblasti technologií pro všechny produkty dále vyvíjet.

 

Zdroj.: www.agrall.cz


« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius